In-Italias nyhedsbrev

Nyt fra In-Italia: Turistskatten indføres i Italien

Turistskat, som man længe har kendt den fra Frankrig, er nu en realitet i flere og flere italienske kommuner landet over. I de kommuner, hvor skatten er indført, vil den påhvile alle logerende i de enkelte byer, og skal almindeligvis betales til ens logi (hotel, B&B og øvrige feriesteder) i lokal valuta: euro.

Det er derfor en god idé at tjekke sit opholdsbevis før afrejsen, så man er orienteret om, hvorvidt der venter en ekstra kontant udbetaling ved ankomsten til feriedestinationen. Fremgår det ikke af opholdsbeviset, kan man eventuelt tjekke prislisten på www.in-italia.dk eller kontakte os. Der er fortsat kommuner, der løbende indfører skatten, og vi forsøger at holde alle opdateret og indhente oplysningerne forud for vore kunders ferie, men vær alligevel forberedt på at muligheden foreligger, selvom vi ikke har videregivet denne oplysning.

Almindeligvis ligger turistskatten på omkring 1-1½ euro pr. person – over 18 år – pr. dag, mens børn sommetider er gratis, og som regel gælder, at man maksimalt skal betale for 10 dages ophold på ét sted.